Vastuullisuus

VASTUULLISUUS

Huomioimme kemikaalien
ympäristövaikutukset
koko tuotantoprosessimme ajan

Pesuaineissa käytetään vain tunnettuja ja valvottuja kemikaaleja, jotka täyttävät EU:n kemikaaliasetukset.
Tuotteiden käytöstä ja tuoteturvallisuudesta ohjeistetaan pesukemikaalien erillisissä käyttöturvatiedotteissa.
Tampereen Pesuainepalvelun lähes 50 vuotta pitkä historia kertoo paitsi pitkäjänteisestä tuotekehityksestä ja laadukkaasta asiakaspalvelusta, myös tuotteiden korkeasta laadusta ja turvallisuudesta. Pesuaineiden ympäristövaikutuksiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota, ja pyrimme laajentamaan valikoimaamme jatkuvasti kohti entistä ympäristöystävällisempiä ja biohajoavia tuotteita.

Joutsenmerkki

Ympäristön suojeleminen ja pesukemikaalien vastuullinen käyttö ovat toiminnallemme tärkeitä arvoja. Kuudelle valikoimamme Ecomax-puhdistusaineelle on myönnetty Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki. Se kertoo tuotteiden täyttävän niille asetetut ympäristökriteerit tuotteen koko elinkaaren ajan.

Kemikaaliasetus REACH

Tampereen Pesuainepalvelun valikoima täyttää myös REACH-asetuksen mukaiset vaatimukset. REACH on alkujaan vuonna 2007 voimaan tullut Euroopan Unionin kemikaaliasetus, joka määrittää kemikaalien rekisteröinnin, arvioinnin, lupamenettelyt ja rajoitukset.

Erilaisia rekisteröintivelvoitteita on valvottu kolmessa vaiheessa, joista viimeisin päättyi toukokuussa 2018. REACH velvoitti kemikaalien valmistajia ja maahantuojia rekisteröimään tietyt vaaralliset ja vuotuisesti määriltään suuret kemikaalit. Tiedot toimitetaan Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA).

Kaikki Tampereen Pesuainepalvelun valmistamat ja maahantuomat pesukemikaalit täyttävät REACH-asetuksen mukaiset vaatimukset ja edistävät näin EU-tasolla määritettyä terveyden ja ympäristön suojelua.

Ecolabel logo

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki kertoo puolueettomasti tuotteen ja palvelun ympäristöystävällisyydestä – tuotteen turvallisuutta ja laadukkuutta unohtamatta. Se ohjaa kuluttajia ja yrityksiä vastuulliseen, ympäristön paremmin huomioivaan kuluttamiseen.

Järjestelmän tarkoituksena on edistää sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea. Tätä varten vaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä, perustuvat yhteisön markkinoilla saavutettuun parhaaseen ympäristönsuojelulliseen tasoon.

Merkki luotiin vuonna 1992 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella. EU-ympäristömerkki on käytössä EU-maiden lisäksi Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä. Suomessa merkintää hallinnoi Ympäristömerkintä Suomi Oy.

Scroll to Top