Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Yrityksemme tietosuojaseloste kertoo, millaisia henkilötietoja voimme kerätä asiakkaastamme hänen tilatessaan palveluitamme tai ottaessaan yhteyttä meihin verkkosivuston kautta. Rekisteriselosteesta ilmenee myös se, mihin tarkoituksiin voimme keräämiämme tietoja hyödyntää. Käyttämällä verkkosivustoamme ja palveluitamme asiakkaamme hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn laatimamme ja päivittämämme tietosuojaselosteen mukaisesti.

Varaamme itsellemme mahdollisuuden ajoittain päivittää tietosuojaselostettamme julkaisemalla siitä uuden version verkkosivustollamme. Sivustomme sekä muiden verkkopalvelujemme jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan päivitettyjen tietosuojaehtojen hyväksynnäksi.

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen Pesuainepalvelu Oy

Yhteystiedot:
Keskuojankatu 5
33900 Tampere
Y-tunnus: 0969137-0

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Tampereen Pesuainepalvelu Oy / Mervi Rasa-Kaitala
Keskuojankatu 5
33900 Tampere
puh. 0424 66221
toimisto@tampereenpesuainepalvelu.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat, toimittajat ja verkkopalveluiden käyttäjät.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito,
 • palveluistamme kertominen,
 • asiakaskirjeiden ja tiedotteiden toimittaminen ja lähettäminen,
 • asiakaskuntaa koskevan informaation kerääminen,
 • Tampereen Pesuainepalvelun sekä yrityksen yhteistyökumppaneiden tarjoamien palveluiden toteuttaminen, myynti, hallinta, laskuttaminen sekä tuotteiden/palveluiden markkinointi ja palveluvalikoiman kehittäminen,
 • Tampereen Pesuainepalvelulla on oikeus hyödyntää ja luovuttaa rekisterissään olevia tietoja perusteltua käyttötarkoitusta varten (esim. mielipide- ja markkinatutkimukset) voimassa olevan henkilötietolain sekä muun asiaan liittyvän lainsäädännön mukaisesti.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero.

Asiakastiedot:

 • tiedot ostetuista tuotteista/palveluista.

Verkkopalveluiden käyttäjät:

 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • asiakaspalautteesta ja -lomakkeista saadut tiedot
 • evästeiden kautta saadut tiedot
 • sosiaalisen median kautta kerättävä informaatio
 • Tampereen Pesuainepalvelun verkkopalvelun kautta saadut tiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä ovat seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Tampereen Pesuainepalvelu Oy, Keskuojankatu 5, 33900 Tampere.

Tarkistusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esimerkiksi asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Tampereen Pesuainepalvelu Oy:n

ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen

käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja

käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietosuojaseloste 3.9.2018

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeiden hyödyntäminen

Yrityksemme verkkopalvelu hyödyntää evästeitä voidaksemme tarjota palvelumme mahdollisimman laadukkaina ja asiakasystävällisinä.

Sivustomme tampereenpesuainepalvelu.fi käyttää Google Analytics -ohjelmistoja kerätäkseen tilastotietoja verkkopalvelun käyttäjistä. Ohjelmisto tallentaa infoa muun muassa siitä, millä sivuilla verkkopalvelun käyttäjät vierailevat, kuinka kauan he kyseisillä sivuilla viipyvät sekä mitä linkkejä klikkaavat verkkopalvelussa asioidessaan.

Scroll to Top